Cho các phát biểu sau: Ở điều kiện thường, các kim loại đều có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của nước.

Cho các phát biểu sau: Ở điều kiện thường, các kim loại đều có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của nước. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử.

 

Cho các phát biểu sau:

(a) Ở điều kiện thường, các kim loại đều có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của nước.

(b) Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử.

(c) Các kim loại chỉ có một số oxi hóa duy nhất trong hợp chất.

(d) Cho khí H2 dư qua hỗn hợp Fe2O3 và CuO nung nóng thu được Fe và Cu.

(e) Tro thực vật cũng là một loại phân kali vì có chứa K2CO3.

(f) Sắt có trong hemoglobin (huyết cầu tố) của máu.

Số phát biểu đúng là

A. 6.       B. 5.       C. 4.       D. 3.

(a) Sai, một số kim loại kiềm nhẹ hơn nước

(b) Đúng

(c) Sai, kim loại chuyển tiếp có nhiều số oxi hóa

(d) Đúng

(e) Đúng

(f) Đúng

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website