Cho các phát biểu sau: Glucozo có trong hầu hết các bộ phận của cây như lá, hoa, rễ, … và nhất là trong quả chín

Cho các phát biểu sau: Glucozo có trong hầu hết các bộ phận của cây như lá, hoa, rễ, … và nhất là trong quả chín Khi đun nóng dung dịch saccarozo có axit vô cơ làm xúc tác thu được glucozo và fructozo

 

Cho các phát biểu sau:

(a) Glucozo có trong hầu hết các bộ phận của cây như lá, hoa, rễ, … và nhất là trong quả chín

(b) Khi đun nóng dung dịch saccarozo có axit vô cơ làm xúc tác thu được glucozo và fructozo

(c) Tinh bột là chất rắn, ở dạng bột vô định hình, màu trắng, tan tốt trong nước lạnh

(d) Dung dịch lysin (Lys) làm quỳ tím chuyển sang màu xanh

(e) Ở điều kiện thường, tất cả kim loại đều ở trạng thái rắn, có tính dẻo, dẫn điện và có ánh kim

Số phát biểu đúng là

A. 2       B. 4       C. 3       D. 5

(a) Đúng

(b) Đúng

(c) Sai, không tan trong nước lạnh

(d) Đúng, Lys C6H14N2O2 có 2NH2 và 1COOH

(e) Sai, Hg dạng lỏng điều kiện thường

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website