dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: PVC được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước.

Cho các phát biểu sau: PVC được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước. Hiđro hóa hoàn toàn chất béo lỏng thu được chất béo rắn.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau:

(a) PVC được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước.

(b) Hiđro hóa hoàn toàn chất béo lỏng thu được chất béo rắn.

(c) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Tơ nilon-6,6 được dùng dệt vải may mặc, bện dây dù, đan lưới.

(e) Nhỏ vài giọt dung dịch I2 vào xenlulozơ, xuất hiện màu xanh tím.

Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 3.       C. 2.       D. 5.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Đúng

(b) Đúng

(c) Đúng

(d) Đúng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(e) Sai, I2 chỉ tạo màu xanh tím với tinh bột

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *