dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: Hỗn hợp Na và Al2O3 (tỉ lệ mol 2 : 1) tan hết trong nước.

Cho các phát biểu sau: Hỗn hợp Na và Al2O3 (tỉ lệ mol 2 : 1) tan hết trong nước.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau:

(a) Hỗn hợp Na và Al2O3 (tỉ lệ mol 2 : 1) tan hết trong nước.

(b) Đun nóng dung dịch Ca(HCO3)2 có xuất hiện kết tủa.

(c) Cho lá Al vào dung dịch HCl thì lá Al bị ăn mòn hóa học.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Kim loại Fe oxi hóa được Fe3+ trong dung dịch.

(e) Miếng gang để trong không khí ẩm xảy ra ăn mòn điện hóa.

Số nhận xét đúng là

A. 3.       B. 4.       C. 5.       D. 2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Đúng: 2Na + Al2O3 + H2O —> 2NaAlO2 + H2

(b) Đúng: Ca(HCO3)2 —> CaCO3 + CO2 + H2O

(c) Đúng

(d) Sai, Fe khử Fe3+

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(e) Đúng

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *