Cho các phát biểu sau: Sợi bông và tơ tằm có thể phân biệt bằng cách đốt nóng.

Cho các phát biểu sau: Sợi bông và tơ tằm có thể phân biệt bằng cách đốt nóng.

 

Cho các phát biểu sau:

(a) Sợi bông và tơ tằm có thể phân biệt bằng cách đốt nóng.

(b) Dùng dung dịch HCl có thể tách riêng benzen ra khỏi hỗn hợp benzen và anilin.

(c) Dung dịch mật ong có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

(d) Nhỏ dung dịch iot vào mặt cắt quả chuối xanh, thấy xuất hiện màu xanh tím.

(e) Dầu thực vật và dầu bôi trơn máy đều có thành phần chính là chất béo.

Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 3.       C. 1.          D. 2.

(a) Đúng, tơ tằm đốt có mùi khét, có khói. Đốt bông không khét

(b) Đúng, anilin phản ứng với HCl tạo muối tan C6H5NH3Cl. Chiết tách lấy C6H6 không tan.

(c) Đúng, mật ong chứa nhiều glucozơ và fructozơ

(d) ĐÚng

(e) Sai, dầu bôi trơn có thành phần chính là hiđrocacbon.

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website