dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: Khi đun nóng triolein trong nồi kín rồi sục dòng khí hidro có xúc tác Ni sau đó để nguội thu được khối chất rắn là tripanmitin.

Cho các phát biểu sau: Khi đun nóng triolein trong nồi kín rồi sục dòng khí hidro có xúc tác Ni sau đó để nguội thu được khối chất rắn là tripanmitin. Chất béo trong cơ thể có tác dụng đảm bảo sự vận chuyển và hấp thụ các chất hòa tan được trong chất béo.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau:

(1) Khi đun nóng triolein trong nồi kín rồi sục dòng khí hidro có xúc tác Ni sau đó để nguội thu được khối chất rắn là tripanmitin.

(2) Chất béo trong cơ thể có tác dụng đảm bảo sự vận chuyển và hấp thụ các chất hòa tan được trong chất béo.

(3) Trong phân tử tinh bột gồm nhiều mắt xích β-gucozơ liên kết với nhau tạo thành hai dạng: amilozơ và amilopectin.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(4) Đimetylamin có tính bazơ lớn hơn etylamin.

(5) Benzen và toluen là nguyên liệu rất quan trọng cho công nghiệp hóa học, dùng để tổng hợp dược phẩm, phẩm nhuộm, thuốc nổ, polime.

(6) HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội làm thụ động hóa Al, Fe, Cu.

(7) Ống thép (dẫn dầu, dẫn nước, dẫn khí đốt) ở dưới đất cũng được bảo vệ bằng phương pháp điện hóa.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(8) Các axit cacboxylic tan nhiều trong nước là do các phân tử axit cacboxylic và các phân từ nước tạo được liên kết hidro.

Số phát biểu đúng là

A. 5.       B. 6.       C. 7.          D. 8.

(1) Sai, thu được tristearin.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(2) Đúng

(3) Sai, tinh bột tạo bởi a-glucozơ.

(4) Đúng

(5) Đúng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(6) Sai, không làm Cu thụ động

(7) Đúng

(8) Đúng

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *