dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau Oxi hóa glucozơ bằng dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được amoni gluconat.

Cho các phát biểu sau Oxi hóa glucozơ bằng dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được amoni gluconat. Khi phản ứng với H2, glucozo bị khử thành sobitol.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau

(a) Oxi hóa glucozơ bằng dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được amoni gluconat.

(b) Khi phản ứng với H2, glucozo bị khử thành sobitol.

(c) Phân biệt glucozơ và saccarozo bằng dung dịch AgNO3/NH3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Tơ visco và tơ axetat đều có nguồn gốc từ xenlulozơ.

(e)Trong mật ong chỉ chứa đường fructozơ.

Số phát biểu đúng là

A. 3          B. 5           C. 4          D. 2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Đúng

(b) Đúng

(c) Đúng, glucozơ tráng gương, saccarozơ thì không.

(d) Đúng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(e) Sai, ngoài fructozơ, mật ong còn có nhiều đường khác như glucozơ…

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ