Cho các phát biểu sau Oxi hóa glucozơ bằng dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được amoni gluconat.

Cho các phát biểu sau Oxi hóa glucozơ bằng dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được amoni gluconat. Khi phản ứng với H2, glucozo bị khử thành sobitol.

 

Cho các phát biểu sau

(a) Oxi hóa glucozơ bằng dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được amoni gluconat.

(b) Khi phản ứng với H2, glucozo bị khử thành sobitol.

(c) Phân biệt glucozơ và saccarozo bằng dung dịch AgNO3/NH3.

(d) Tơ visco và tơ axetat đều có nguồn gốc từ xenlulozơ.

(e)Trong mật ong chỉ chứa đường fructozơ.

Số phát biểu đúng là

A. 3          B. 5           C. 4          D. 2

(a) Đúng

(b) Đúng

(c) Đúng, glucozơ tráng gương, saccarozơ thì không.

(d) Đúng

(e) Sai, ngoài fructozơ, mật ong còn có nhiều đường khác như glucozơ…

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website