dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: Mỡ động vật không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ như hexan.

Cho các phát biểu sau: Mỡ động vật không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ như hexan.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau:

(a) Mỡ động vật không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ như hexan.

(b) Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm gọi là phản ứng xà phòng hòa.

(c) Quá trình làm rượu vang từ quả nho chín xảy ra phản ứng lên men rượu của glucozơ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Các amino axit là những chất rắn, tồn tại ở dạng ion lưỡng cực.

(e) Anilin là chất rắn, màu đen, tan tốt trong nước.

Số phát biểu đúng là

A. 2.       B. 4.       C. 3.       D. 1.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Đúng

(b) Đúng

(c) Đúng

(d) Đúng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(e) Sai, anilin là chất lỏng, không màu, ít tan trong điều kiện thường

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *