dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho Fe dư vào dung dịch Fe(NO3)3. Cho FeO vào dung dịch HNO3 (loãng, dư).

Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho Fe dư vào dung dịch Fe(NO3)3. Cho FeO vào dung dịch HNO3 (loãng, dư).

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho Fe dư vào dung dịch Fe(NO3)3.

(b) Cho FeO vào dung dịch HNO3 (loãng, dư).

(c) Đốt dây Fe trong khí Cl2 dư.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Cho Fe vào dung dịch H2SO4 loãng, dư.

Số thí nghiệm tạo thành muối sắt (II) là

A. 3.       B. 2.       C. 4.       D. 1.

(a) Fe + Fe(NO3)3 —> Fe(NO3)2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(b) FeO + HNO3 —> Fe(NO3)3 + NO + H2O

(c) Fe + Cl2 —> FeCl3

(d) Fe + H2SO4 —> FeSO4 + H2

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *