Cho các phát biểu sau: Mỡ lợn hoặc dầu dừa có thể dùng làm nguyên liệu sản xuất xà phòng.

Cho các phát biểu sau: Mỡ lợn hoặc dầu dừa có thể dùng làm nguyên liệu sản xuất xà phòng. Nước ép của quả nho chín có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc

 

Cho các phát biểu sau:

(a) Mỡ lợn hoặc dầu dừa có thể dùng làm nguyên liệu sản xuất xà phòng

(b) Nước ép của quả nho chín có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc

(c) Trong tơ tằm có các gốc α-amino axit

(d) Cao su lưu hóa có tính đàn hồi, lâu mòn và khó tan hơn cao su thường

(e) Một số este có mùi thơm được dùng làm chất tạo hương cho thực phẩm và mỹ phẩm

Số phát biểu đúng là:

A. 5       B. 4       C. 3       D. 2

(a) Đúng, mỡ lợn hoặc dầu dừa đều là chất béo

(b) Đúng, nước ép nho chín chứa glucozơ.

(c) Đúng

(d) Đúng

(e) Đúng

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website