dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: Muối mononatri glutamat được dùng làm bột ngọt. Mỡ động vật và dầu thực vật đều chứa nhiều chất béo.

Cho các phát biểu sau: Muối mononatri glutamat được dùng làm bột ngọt. Mỡ động vật và dầu thực vật đều chứa nhiều chất béo.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau:

(a) Muối mononatri glutamat được dùng làm bột ngọt.

(b) Mỡ động vật và dầu thực vật đều chứa nhiều chất béo.

(c) Saccarozơ dễ bị thủy phân trong môi trường axit hoặc bazơ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Đề rửa sạch anilin bám trong ống nghiệm ta dùng dung dịch HCl loãng.

(e) 1 mol peptit Glu-Ala-Gly tác dụng được tối đa với 3 mol NaOH.

Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 3.       C. 2.       D. 5.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Đúng

(b) Đúng

(c) Sai, saccarozơ không bị thủy phân trong bazơ

(d) Đúng, do tạo muối C6H5NH3Cl tan tốt, dễ bị rửa trôi

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(e) Sai, Glu-Ala-Gly + 4NaOH

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *