Tiến hành các thí nghiệm sau: Cho Cu dư vào dung dịch Fe(NO3)3. Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaOH.

Tiến hành các thí nghiệm sau: Cho Cu dư vào dung dịch Fe(NO3)3. Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaOH.

 

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho Cu dư vào dung dịch Fe(NO3)3.

(b) Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaOH.

(c) Cho Na2CO3 dư vào dung dịch Ca(HCO3)2.

(d) Cho bột Fe dư vào dung dịch FeCl3.

(e) Hòa tan hỗn hợp rắn gồm Na và Al (có cùng số mol) vào lượng nước dư.

(g) Sục khí Cl2 dư vào dung dịch FeCl2.

Số thí nghiệm sau phản ứng còn lại dung dịch chứa một muối tan là

A. 2         B. 1         C. 4         D. 3

(a) Cu + Fe(NO3)3 —> Cu(NO3)2 + Fe(NO3)2

(b) CO2 dư + NaOH —> NaHCO3

(c) Na2CO3 + Ca(HCO3)2 —> CaCO3 + NaHCO3 (Có Na2CO3 dư).

(d) Fe dư + FeCl3 —> FeCl2

(e) Na + Al + H2O —> NaAlO2 + H2

(g) Cl2 dư + FeCl2 —> FeCl3

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website