dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Tiến hành các thí nghiệm sau: Cho Cu dư vào dung dịch Fe(NO3)3. Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaOH.

Tiến hành các thí nghiệm sau: Cho Cu dư vào dung dịch Fe(NO3)3. Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaOH.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho Cu dư vào dung dịch Fe(NO3)3.

(b) Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaOH.

(c) Cho Na2CO3 dư vào dung dịch Ca(HCO3)2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Cho bột Fe dư vào dung dịch FeCl3.

(e) Hòa tan hỗn hợp rắn gồm Na và Al (có cùng số mol) vào lượng nước dư.

(g) Sục khí Cl2 dư vào dung dịch FeCl2.

Số thí nghiệm sau phản ứng còn lại dung dịch chứa một muối tan là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 2         B. 1         C. 4         D. 3

(a) Cu + Fe(NO3)3 —> Cu(NO3)2 + Fe(NO3)2

(b) CO2 dư + NaOH —> NaHCO3

(c) Na2CO3 + Ca(HCO3)2 —> CaCO3 + NaHCO3 (Có Na2CO3 dư).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Fe dư + FeCl3 —> FeCl2

(e) Na + Al + H2O —> NaAlO2 + H2

(g) Cl2 dư + FeCl2 —> FeCl3

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ