dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: Phenylamin tan ít trong nước nhưng tan tốt trong dung dịch NaOH.

Cho các phát biểu sau: Phenylamin tan ít trong nước nhưng tan tốt trong dung dịch NaOH. Sục khí H2 vào nồi kín chứa triolein (Ni, t°), thu được chất béo rắn tripanmitin.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau:

(a) Phenylamin tan ít trong nước nhưng tan tốt trong dung dịch NaOH.

(b) Sục khí H2 vào nồi kín chứa triolein (Ni, t°), thu được chất béo rắn tripanmitin.

(c) Trùng hợp metyl metacrylat, thu được thủy tinh hữu cơ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Amilopectin và xenlulozơ đều có cấu trúc mạch phân nhánh.

(e) Đốt cháy hoàn toàn tripeptit mạch hở Gly-Ala-Lys cho nCO2 > nH2O.

(g) Thủy phân hoàn toàn saccarozơ trong môi trường kiềm, thu được hai loại monosaccarit.

Số phát biểu đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 3.       B. 2.       C. 1.       D. 4.

(a) Sai, phenylamin không tan trong kiềm, tan tốt trong axit do tạo muối tan.

(b) Sai, thu được tristearin

(c) Đúng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Sai, xenlulozơ không phân nhánh

(e) Sai, Gly-Ala-Lys là C11H22N4O4 nên nCO2 = nH2O

(g) Sai, saccarozơ không bị thủy phân trong kiềm

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *