Cho các phát biểu sau: Trong cơ thể người, chất béo là nguồn cung cấp và dự trữ năng lượng.

Cho các phát biểu sau: Trong cơ thể người, chất béo là nguồn cung cấp và dự trữ năng lượng. Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.

 

Cho các phát biểu sau:

(a) Trong cơ thể người, chất béo là nguồn cung cấp và dự trữ năng lượng.

(b) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.

(c) Muối đinatri glutamat là thành phần chính của mì chính (bột ngọt).

(d) Tơ nilon-6,6 được dùng dệt vải may mặc, bện dây dù, đan lưới.

(e) Xenlulozơ trinitrat được dùng làm tơ sợi.

Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 5.       C. 3.       D. 2.

(a) Đúng

(b) ĐÚng

(c) Sai, bột ngọt là muối mono natri glutamat

(d) Đúng

(e) Sai, xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói.

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website