dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: Vải làm từ chất liệu nilon-6,6 kém bền trong nước xà phòng có tính kiềm.

Cho các phát biểu sau: Vải làm từ chất liệu nilon-6,6 kém bền trong nước xà phòng có tính kiềm.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau:

(a) Vải làm từ chất liệu nilon-6,6 kém bền trong nước xà phòng có tính kiềm.

(b) Khi nấu canh cua, hiện tượng riêu cua nổi lên trên là do sự đông tụ protein.

(e) Một số este có mùi thơm được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Nếu nhỏ dung dịch I2 vào lát cắt của quả chuối xanh thì xuất hiện màu xanh tím.

Số phát biểu đúng là

A. 3.       B. 4.       C. 1.       D. 2.

(a) Đúng, do nhóm -CONH- dễ bị thủy phân trong kiềm.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(b) Đúng

(c) Đúng

(d) Đúng, chuối xanh có tinh bột, tạo màu xanh tím với I2.

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *