Cho các phát biểu sau: Xà phòng hóa hoàn toàn phenyl axetat thu được muối và ancol.

Cho các phát biểu sau: Xà phòng hóa hoàn toàn phenyl axetat thu được muối và ancol. Nhỏ dung dịch I2 vào lát cắt của củ khoai lang thì xuất hiện màu xanh tím.

 

Cho các phát biểu sau:

(a) Xà phòng hóa hoàn toàn phenyl axetat thu được muối và ancol.

(b) Nhỏ dung dịch I2 vào lát cắt của củ khoai lang thì xuất hiện màu xanh tím.

(c) Metylamoni clorua tác dụng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH.

(d) Nhỏ dung dịch HNO3 đặc vào lòng trắng trứng thấy xuất hiện kết tủa.

(e) Tinh bột bị thủy phân với xúc tác axit, bazơ hoặc enzim.

Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 2.       B. 3.       C. 4.       D. 5.

(a) Sai, thu được 2 muối:

CH3COOC6H5 + 2NaOH —> CH3COONa + C6H5ONa + H2O

(b) Đúng, khoai lang chứa nhiều tinh bột

(c) Sai, CH3NH3Cl tác dụng với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng với HCl.

(d) Đúng, kết tủa vàng

(e) Sai, tinh bột không bị thủy phân trong bazơ.

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website