dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: Xà phòng hóa hoàn toàn phenyl axetat thu được muối và ancol.

Cho các phát biểu sau: Xà phòng hóa hoàn toàn phenyl axetat thu được muối và ancol. Nhỏ dung dịch I2 vào lát cắt của củ khoai lang thì xuất hiện màu xanh tím.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau:

(a) Xà phòng hóa hoàn toàn phenyl axetat thu được muối và ancol.

(b) Nhỏ dung dịch I2 vào lát cắt của củ khoai lang thì xuất hiện màu xanh tím.

(c) Metylamoni clorua tác dụng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Nhỏ dung dịch HNO3 đặc vào lòng trắng trứng thấy xuất hiện kết tủa.

(e) Tinh bột bị thủy phân với xúc tác axit, bazơ hoặc enzim.

Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 2.       B. 3.       C. 4.       D. 5.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Sai, thu được 2 muối:

CH3COOC6H5 + 2NaOH —> CH3COONa + C6H5ONa + H2O

(b) Đúng, khoai lang chứa nhiều tinh bột

(c) Sai, CH3NH3Cl tác dụng với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng với HCl.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Đúng, kết tủa vàng

(e) Sai, tinh bột không bị thủy phân trong bazơ.

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *