dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Có 4 mệnh đề sau Hỗn hợp Na2O + Al2O3 (tỉ lệ mol 1: 1) tan hết trong nước dư.

Có 4 mệnh đề sau Hỗn hợp Na2O + Al2O3 (tỉ lệ mol 1: 1) tan hết trong nước dư. Hỗn hợp Fe2O3 + Cu (tỉ lệ mol 1: 1) tan hết trong dung dịch HCl dư

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Có 4 mệnh đề sau

(1) Hỗn hợp Na2O + Al2O3 (tỉ lệ mol 1: 1) tan hết trong nước dư

(2) Hỗn hợp Fe2O3 + Cu (tỉ lệ mol 1: 1) tan hết trong dung dịch HCl dư

(3) Hỗn hợp KNO3 + Cu (tỉ lệ mol 1: 1) tan hết trong dung dịch NaHSO4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(4) Hỗn hợp FeS + CuS (tỉ lệ mol 1:1) tan hết trong dung dịch HCl dư

Số mệnh đề đúng là

A. 4       B. 3       C. 1       D. 2

(1) Đúng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Na2O + H2O —> 2NaOH

2NaOH + Al2O3 —> 2NaAlO2 + H2O

(2) Đúng

Cu + Fe2O3 + 6HCl —> CuCl2 + 2FeCl2 + 3H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(3) Đúng

3Cu + 8H+ + 2NO3– —> 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

(4) Sai, chỉ FeS tan, CuS không tan.

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *