dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các thí nghiệm sau: Saccarozơ + Cu(OH)2. Fructozo + H2 (Ni, t°).

Cho các thí nghiệm sau: Saccarozơ + Cu(OH)2. Fructozo + H2 (Ni, t°).

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các thí nghiệm sau:

(1) Saccarozơ + Cu(OH)2. (2) Fructozo + H2 (Ni, t°).

(3) Fructozơ + AgNO3/NH3 dư (t°). (4) Glucozơ + H2 (Ni, t°)

(5) Saccarozơ + AgNO3/NH3 dư. (6) Glucozơ + Cu(OH)2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng hóa học là:

A. 5.          B. 3.          C. 4.          D. 6.

Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng hóa học là:

(1)(2)(3)(4)(6)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *