dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho dung dịch Ba(NO3)2 vào dung dịch NaOH

Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho dung dịch Ba(NO3)2 vào dung dịch NaOH. Cho dung dịch KCl vào dung dịch AgNO3.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Cho dung dịch Ba(NO3)2 vào dung dịch NaOH.

(2) Cho dung dịch KCl vào dung dịch AgNO3.

(3) Điện phân nóng chảy MgCl2 với điện cực trơ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(4) Cho Fe(OH)3 vào dung dịch HNO3.

(5) Sục khí SO2 vào dung dịch NaOH.

Số thí nghiệm xây ra phản ứng hóa học là

A. 3.       B. 4.       C. 1.       D. 2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(1) Không phản ứng

(2) KCl + AgNO3 —> KNO3 + AgCl

(3) MgCl2 —> Mg + Cl2

(4) Fe(OH)3 + HNO3 —> Fe(NO3)3 + H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(5) SO2 + NaOH —> Na2SO3 + H2O

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *