Cho sơ đồ sau: Glyxin + HCl → X

Cho sơ đồ sau: Glyxin + HCl → X

 

Cho sơ đồ sau:

Glyxin + HCl → X

X+ CH3OH →Y. 

Chất Y là

A. ClH3NCH2COOH. B. ClH3NCH(CH3)COOH.

C. ClH3NCH2COOCH3. D. H2NCH2COOCH3.

 

Glyxin (H2N-CH2-COOH) + HCl → ClH3N-CH2-COOH

ClH3N-CH2-COOH + CH3OH →ClH3N-CH2-COOCH3. 

 

Y là ClH3N-CH2-COOCH3

 

Đây là 1 câu trong đề thi học kì 1 năm học 2021 – 2022 đợt 1 của Tỉnh Nam Định

Mời các thầy cô và các em xem thêm tất cả đề thi học kì 1 tại

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 12 môn hóa học

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của  môn hóa học