dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho sơ đồ sau: Glyxin + HCl → X

Cho sơ đồ sau: Glyxin + HCl → X

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho sơ đồ sau:

Glyxin + HCl → X

X+ CH3OH →Y. 

Chất Y là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. ClH3NCH2COOH. B. ClH3NCH(CH3)COOH.

C. ClH3NCH2COOCH3. D. H2NCH2COOCH3.

 

Glyxin (H2N-CH2-COOH) + HCl → ClH3N-CH2-COOH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ClH3N-CH2-COOH + CH3OH →ClH3N-CH2-COOCH3. 

 

Y là ClH3N-CH2-COOCH3

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đây là 1 câu trong đề thi học kì 1 năm học 2021 – 2022 đợt 1 của Tỉnh Nam Định

Mời các thầy cô và các em xem thêm tất cả đề thi học kì 1 tại

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 12 môn hóa học

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của  môn hóa học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *