SKKN Vận dụng kiến thức liên môn để hướng dẫn học sinh tự nghiên cứu, tổ chức thực hành một số vấn đề liên quan Cách nhận nhanh hàn the trong thực phẩm

SKKN Vận dụng kiến thức liên môn để hướng dẫn học sinh tự nghiên cứu, tổ chức thực hành một số vấn đề liên quan Cách nhận nhanh hàn the trong thực phẩm BÁO CÁO SÁNG KIẾN Điều kiện, hoàn cảnh tạo ra sáng kiến: Trước tình hình phát triển kinh tế, xã hội trong … Read more

SKKN Vận dụng kiến thức liên môn để hướng dẫn học sinh tự nghiên cứu, tổ chức thực hành một số vấn đề liên quan thực trạng và giải pháp sử dụng phân bón hóa học

SKKN Vận dụng kiến thức liên môn để hướng dẫn học sinh tự nghiên cứu, tổ chức thực hành một số vấn đề liên quan thực trạng và giải pháp sử dụng phân bón hóa học   PHẦN I. MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trước tình hình phát triển kinh tế, xã … Read more

SKKN Ứng dụng sáng tạo CNTT trong tổ chức dạy học dự án Dự án CACBONĐIOXIT

SKKN Ứng dụng sáng tạo CNTT trong tổ chức dạy học dự án Dự án CACBONĐIOXIT   MỤC LỤC   I. ĐIỀU KIỆN HOÀN CẢNH TẠO RA SÁNG KIẾN I.1. Xuất phát từ yêu cầu đổi mới giáo dục I.2. Thực trạng dạy học ở trường THPT I.3. Chương trình môn Hoá học I.4. Phương … Read more

SKKN Dạy học theo chủ đề tích hợp bài Hiđro clorua axit clohiđric Hóa học 10 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh

SKKN Dạy học theo chủ đề tích hợp bài Hiđro clorua axit clohiđric Hóa học 10 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh ĐIỀU KIỆN HOÀN CẢNH TẠO RA SÁNG KIẾN Nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI khẳng định: “Phải chuyển đổi căn bản … Read more

SKKN Phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh thông qua việc sử dụng hệ thống bài tập hóa học thực tiễn phần kim loại trong dạy học Hóa học lớp 12

SKKN Phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh thông qua việc sử dụng hệ thống bài tập hóa học thực tiễn phần kim loại trong dạy học Hóa học lớp 12 Điều kiện hoàn cảnh tạo ra sáng kiến: Ở nước ta, trong giai đoạn hiện nay, việc đổi mới căn … Read more

SKKN Kinh nghiệm tổ chức dạy học trải nghiệm môn Hóa học ngoài không gian lớp học ở trường trung học phổ thông

SKKN Kinh nghiệm tổ chức dạy học trải nghiệm môn Hóa học ngoài không gian lớp học ở trường trung học phổ thông   BÁO CÁO SÁNG KIẾN   I.   Điều kiện hoàn cảnh tạo ra sáng kiến:   Trong tiến trình đổi mới toàn diện về giáo dục đáp ứng yêu cầu ngày càng … Read more

SKKN Kinh nghiệm tổ chức câu lạc bộ môn Hóa học ở trường trung học phổ thông

SKKN Kinh nghiệm tổ chức câu lạc bộ môn Hóa học ở trường trung học phổ thông MỤC LỤC Trang Mục lục………………………………………………………………………………………2 Danh mục ảnh minh họa và biểu đồ…………………………………………………………….5 Danh mục các từ viết tắt……………………………………………………………………..6 Thông tin chung về sáng kiến………………………………………………………………..7 Báo cáo sáng kiến…………………………………………………………………………………8 I. Điều kiện hoàn cảnh tạo ra sáng kiến………………………………………………….8 … Read more

Tổng hợp SKKN môn hóa học cấp THPT

Tổng hợp SKKN môn hóa học cấp THPT Mời các thầy cô truy cập vào link sau để xem chi tiết các SKKN SKKN Kinh nghiệm tổ chức câu lạc bộ môn Hóa học ở trường trung học phổ thông SKKN Kinh nghiệm tổ chức dạy học trải nghiệm môn Hóa học ngoài không gian … Read more

SKKN Phát triển năng lực tư duy và thực hành cho học sinh lớp 11 THPT thông qua dạy học tích hợp chuyên đề Nitơ và Photpho

SKKN Phát triển năng lực tư duy và thực hành cho học sinh lớp 11

SKKN Phát triển năng lực tư duy và thực hành cho học sinh lớp 11 THPT thông qua dạy học tích hợp chuyên đề Nitơ và Photpho ĐIỀU KIỆN HOÀN CẢNH TẠO RA SÁNG KIẾN Để đáp ứng các yêu cầu đổi mới của thời đại và đất nước, đặc biệt yêu cầu của sự … Read more

SKKN Xây dựng hệ thống bài tập hướng dẫn học sinh học môn hoá bằng tiếng anh

SKKN Xây dựng hệ thống bài tập hướng dẫn học sinh học môn hoá bằng tiếng anh     XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC CÁC MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN BẰNG TIẾNG ANH TRONG BỘ MÔN HÓA HỌC XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC … Read more