dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho bột Fe vào dung dịch Cu(NO3)2. Dẫn khí CO qua ống sứ đựng FeO nung nóng.

Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho bột Fe vào dung dịch Cu(NO3)2. Dẫn khí CO qua ống sứ đựng FeO nung nóng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Cho bột Fe vào dung dịch Cu(NO3)2.

(2) Dẫn khí CO qua ống sứ đựng FeO nung nóng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(3) Cho mẩu Ba vào dung dịch NH4NO3.

(4) Nhiệt phân hoàn toàn muối CaCO3.

Số phản ứng tạo ra đơn chất là

A. 4.       B. 1.       C. 3.       D. 2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(1) Fe + Cu(NO3)2 —> Fe(NO3)2 + Cu

(2) FeO + CO —> Fe + CO2

(3) Ba + H2O —> Ba(OH)2 + H2

Ba(OH)2 + NH4NO3 —> Ba(NO3)2 + NH3 + H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(4) CaCO3 —> CaO + CO2

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *