dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Tuyên Quang năm 2016

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Tuyên Quang năm 2016

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TUYÊN QUANG

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2015-2016

Môn thi : HÓA HỌC

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

( Đề thi này có 2 trang )

Họ và tên thí sinh:……………………………………………….…………SBD:……………………………..

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 1: (3 điểm)

1. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, notron, electron là 180. Trong đó, tổng số hạt mang điện gấp 1,432 lần số hạt không mang điện.

a, Viết cấu hình electron của nguyên tử X.

b, Hãy dự đoán tính chất hóa học của X ở dạng đơn chất và viết 3 phương trình minh họa.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2.Tính pH của dung dịch thu được trong mỗi trường hợp sau:

a, Trộn 10ml dung dịch CH3COOH 0,10M với 10ml dung dịch HCl có pH = 4,0.

b, Trộn 25ml dung dịch CH3COOH 0,10M với 15ml dung dịch KOH có pH=13,0.

Biết Ka của CH3COOH là 10-4,76.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 2: (3 điểm)

1. Hp thụ khí NO2 vào dung dịch NaOH dư thu được dung dịch A. Cho dung dịch A vào dung dịch chứa KMn04 và H2SO4 dư thì màu tím nhạt đi, thu được dung dịch B. Thêm một ít vụn Cu vào dung dịch B rồi đun nóng thì thu được dung dịch màu xanh, đồng thời có khí không màu hóa nâu ngoài không khí thoát ra. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

2. Chỉ dùng một thuốc thừ hãy nhận biết các dung dịch riêng biệt đựng trong các lọ mất nhãn sau: (NH4)2SO4; NH4NO3; FeCl3; Mg(NO3)2; A1(NO3)3. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

3. Trong thiên nhiên, brom có nhiều ở nước biên dưới dạng NaBr. Trong công nghiệp người ta điều chế brom từ nước biển qua các công đoạn như sau: Cho dung dịch H2SO4 vào một lượng nước biển; Sục khí clo vào dung dịch thu được; Dùng không khí lôi cuốn hơi brom đến bão hòa vào dung dịch Na2CO3; Cho H2SO4 vào dung dịch đã bão hòa brom để thu hơi brom rồi hóa lỏng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hãy viết các phương trình phản ứng hóa học chủ yếu xảy ra trong các công đoạn trên và cho biết vai trò của H2SO4 trong các phản ứng.

Câu 3: (3 điểm)

Hình vẽ bên mô tả thí nghiệm điều chế một số chất A khí trong phòng thí nghiệm (với A là dung dịch; B là chất rắn; X là chất khí).

a) Nêu điều kiện của khí X để có thể điều chế theo phương pháp này.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b) Lấy ví dụ với 3 chất khí X khác nhau, từ đó xác định A, B tương ứng và viết các phương trình hóa học minh họa.

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Tuyên Quang năm 2016 1

2. Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Fe và MgCO3 bằng dung dịch HC1 dư được hỗn hơp khí A gồm H2 và CO2. Nếu cũng m gam hỗn hợp trên tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thì thu được hỗn hợp khí B gồm SO2 và CO2, tỉ khối hơi của B đối với A là 3,6875.

Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 4: (3 điểm)

1. Hoàn thành các phương trình phản ứng trong các trường hợp sau:

a) Cho kim loại Ba vào dung dịch Na2CO3.

b) Cho kim loại Na vào dung dịch AlCl3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

c) Cho dung dịch Ba(HCO3)2 vào dung dịch NaHSO4.

d) Cho dung dịch NaAlO2 vào dung dịch NH4Cl.

2. Cho 10,62 gam hỗn hợp gồm Fe, Zn vào 800 ml dung dịch hỗn hợp X gồm NaNO3 0 48 M và H2SO4 0,9M. Đun nóng cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y và 3,584 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đo ở đktc). Dung dịch Y hòa tan tối đa m1 gam bột Cu và thu được V lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất của NO3).

a, Tính % khối lượng từng kim loại trong hỗn họp ban đầu.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b, Tính giá trị m1 và V.

Câu 5: (4 điểm)

1. Cho sơ đồ chuyển hóa:

A1 A2 A3 A4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

CH3COOCH2CH2CH(CH3)CH3

B1 B2 B3 B4

Chọn các chất vô cơ, hữu cơ thích hợp ứng với A1, A2, A3, A4, Bl, B2, B3, B4viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra theo sơ đồ trên (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có).

2. So sánh (có giải thích) độ mạnh tính axit của bốn hợp chất hữu cơ sau đây:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Phenol; p-crezol (hay p- Metyl phenol); p-nitrophenol; 2,4,6 -trinitrophenol (hay axit picric).

3. Cho hợp chất hữu cơ A phản ứng cộng hợp với HBr theo tỉ lệ mol 1:1 tạo ra hỗn hợp D gồm các chất là đồng phân cấu tạo của nhau. Trong hỗn hợp D có chứa 79,21 % brom về khối lượng, còn lại là cacbon và hiđro. Biết tỉ khôi hơi của hỗn hợp D so với oxi nhỏ hơn 6,5. Xác định công thức cấu tạo của A và của các chất trong D.

Câu 6: (4 điểm)

1. Viết công thức cấu tạo của 5 hợp chất hữu cơ mà trong mỗi phân tử chỉ có 2 nguyên tử hiđro và đều phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3. Viết các phương trình hóa học minh họa.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. Cho hỗn hợp X gồm 2 este của 2 axit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng là R1COOR và R2COOR. Đốt cháy hoàn toàn 20,1 gam hỗn hợp X cần vừa đủ 146,16 lít không khí (ở đktc) chứa 20% thể tích oxi, 80% thể tích nitơ. Sản phẩm cháy thu được cho lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và sau đó cho qua bình 2 đựng dung dịch Ca(OH)2 dư. Sau thí nghiệm khối lượng bình 1 tăng m gam và bình 2 tăng 46,2 gam. Mặt khác, nếu cho 3,015 gam X tác dụng với vừa đủ lượng NaOH thu đươc 2,529 gam hỗn hợp muối.

a) Tính m, tìm công thức cấu tạo và tính phần trăm về khối lượng của 2 este trong hỗn hợp X.

b) Tính khối lượng mỗi muối sau phản ứng xà phòng hóa.

(Cho biết: H=l; C=12; N= 14; O= 16; Na=23; Mg=24; S=32; Fe=56; Cu=64; Zn=56; Br=80).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hết—

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

[H12].[TUYENQUANG].[2015-2016].[VH]

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi hsg của các tỉnh khác tại

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *