dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho 3,76 gam hỗn hợp các kim loại Mg, Fe, Cu hoà tan hết vào dung dịch HNO3 loãng

Cho 3,76 gam hỗn hợp các kim loại Mg, Fe, Cu hoà tan hết vào dung dịch HNO3 loãng

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho 3,76 gam hỗn hợp các kim loại Mg, Fe, Cu hoà tan hết vào dung dịch HNO3 loãng, dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,06 mol NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Đem dung dịch X tác dụng với dung dịch NaOH dư, rồi lọc lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 6,64 B. 5,68 C. 4,72 D. 5,2

 

Cho 3,76 gam hỗn hợp các kim loại Mg, Fe, Cu hoà tan hết vào dung dịch HNO3 loãng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Mời các thầy cô và các em xem lại lý thuyết của tư duy đi tắt đón đầu kết hợp với các định luật bảo toàn

các phương pháp tư duy giải toán vô cơ điển hình khác

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *