dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho 7,2 gam bột Mg tan hết trong dd hỗn hợp HCl (dư) và NaNO3 thu được dung dịch X chứa m gam muối

Cho 7,2 gam bột Mg tan hết trong dd hỗn hợp HCl (dư) và NaNO3 thu được dung dịch X chứa m gam muối

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho 7,2 gam bột Mg tan hết trong dd hỗn hợp HCl (dư) và NaNO3 thu được dung dịch X chứa m gam muối và 2,24 lít khí (đktc) hỗn hợp khí Y gồm N2 và H2 có có tỉ khối so với hidro bằng 6,2. Giá trị của m là 

A. 34,12 B. 34,30 C. 34,65 D. 34,70

 

Cho 7,2 gam bột Mg tan hết trong dd hỗn hợp HCl (dư) và NaNO3 thu được dung dịch X chứa m gam muối

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Mời các thầy cô và các em xem lại lý thuyết của tư duy phân chia nhiệm vụ H+

các phương pháp tư duy giải toán vô cơ điển hình khác

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *