dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho 8,96 gam bột Fe vào 100 ml dung dịch chứa HCl 3M và xM

Cho 8,96 gam bột Fe vào 100 ml dung dịch chứa HCl 3M và xM

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho 8,96 gam bột Fe vào 100 ml dung dịch chứa HCl 3M và xM. 5au khi phản ứng kết thu được dung dịch X và hỗn hợp 2 khí và 1,12 gam chất rắn không tan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Giá trị x là

A. 0,1M B. 0,3M C. 0,2M D. 0,4M

 

Cho 8,96 gam bột Fe vào 100 ml dung dịch chứa HCl 3M và xM

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Mời các thầy cô và các em xem lại lý thuyết của tư duy phân chia nhiệm vụ H+

các phương pháp tư duy giải toán vô cơ điển hình khác

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *