dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho 8,96 gam bột Fe vào bình chứa 200ml dung dịch NaNO3 0,4M và H2SO4 0,9M

Cho 8,96 gam bột Fe vào bình chứa 200ml dung dịch NaNO3 0,4M và H2SO4 0,9M

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho 8,96 gam bột Fe vào bình chứa 200ml dung dịch NaNO3 0,4M và H2SO4 0,9M. Sau khi kết thúc các phản ứng, thêm tiếp lượng dư dung dịch Ba(OH)2 vào bình (không có mặt oxi), thu được m gam rắn không tan. Biết khi NO là sản phẩm khử duy nhất của Giá trị của m là:

A. 55,66 gam. B. 54,54 gam. C. 56,34 gam. D. 56,68 gam.

 

Cho 8,96 gam bột Fe vào bình chứa 200ml dung dịch NaNO3 0,4M và H2SO4 0,9M

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các dạng toán nâng cao về sắt và các hợp chất của sắt

Các dạng toán nâng cao về sắt và các hợp chất của sắt

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *