dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho hòa tan hoàn toàn 17,01 gam hỗn hợp gồm Fe, Fe3O4 và FeCl3 có tỉ lệ số mol tương ứng là 4:2:1 vào

Cho hòa tan hoàn toàn 17,01 gam hỗn hợp gồm Fe, Fe3O4 và FeCl3 có tỉ lệ số mol tương ứng là 4:2:1 vào

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho hòa tan hoàn toàn 17,01 gam hỗn hợp gồm Fe, Fe3O4 và FeCl3 có tỉ lệ số mol tương ứng là 4:2:1 vào 480 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y và a mol khí H2. Cho tiếp lượng dư dung dịch AgNO3 vào dung dịch Y thì thu được 91,53 gam chất rắn và b mol NO. Biết khí NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị a-b là :

A. 0,045. B. 0,050. C. 0,025. D. 0,060.

 

Cho hòa tan hoàn toàn 17,01 gam hỗn hợp gồm Fe, Fe3O4 và FeCl3 có tỉ lệ số mol tương ứng là 4:2:1 vào

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các dạng toán nâng cao về sắt và các hợp chất của sắt

Các dạng toán nâng cao về sắt và các hợp chất của sắt

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *