dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho hòa tan hoàn toàn gồm 5,6 gam Fe, 11,6 gam Fe3O4 và 6,42 gam Fe(OH)3 vào 400 ml dung dịch HCl 2M

Cho hòa tan hoàn toàn gồm 5,6 gam Fe, 11,6 gam Fe3O4 và 6,42 gam Fe(OH)3 vào 400 ml dung dịch HCl 2M

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho hòa tan hoàn toàn gồm 5,6 gam Fe, 11,6 gam Fe3O4 và 6,42 gam Fe(OH)3 vào 400 ml dung dịch HCl 2M thu được dung dịch Y và khí H2. Nhúng thanh sắt vào dung dịch Y để các phản ứng xảy ra hoàn toàn, nhấc thanh sắt ra thấy khối lượng thanh sắt giảm m gam. Giá trị m là

A. 4,48. B. 6,72. C. 3,36. D. 5,04.

 

Cho hòa tan hoàn toàn gồm 5,6 gam Fe, 11,6 gam Fe3O4 và 6,42 gam Fe(OH)3 vào 400 ml dung dịch HCl 2M

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các dạng toán nâng cao về sắt và các hợp chất của sắt

Các dạng toán nâng cao về sắt và các hợp chất của sắt

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *