dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho hòa tan hoàn toàn gồm 6,16 gam Fe và 8,125 gam FeCl3 vào 500 ml dung dịch HCl 1,04M

Cho hòa tan hoàn toàn gồm 6,16 gam Fe và 8,125 gam FeCl3 vào 500 ml dung dịch HCl 1,04M

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho hòa tan hoàn toàn gồm 6,16 gam Fe và 8,125 gam FeCl3 vào 500 ml dung dịch HCl 1,04M thu được dung dịch Y thoát ra 2,016 lít khí H2. Nhúng thanh kẽm vào dung dịch Y đến khi phản ứng kết thúc, nhấc thanh kẽm ra thấy khối lượng thanh kẽm giảm m gam. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m là

A. 11,418. B. 9,712. C. 12,815. D. 15,104.

 

Cho hòa tan hoàn toàn gồm 6,16 gam Fe và 8,125 gam FeCl3 vào 500 ml dung dịch HCl 1,04M

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các dạng toán nâng cao về sắt và các hợp chất của sắt

Các dạng toán nâng cao về sắt và các hợp chất của sắt

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *