dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho luồng khí CO đi qua một lượng quặng hematit T (chứa Fe3O4) thì thu được 300,8 gam hỗn hợp

Cho luồng khí CO đi qua một lượng quặng hematit T (chứa Fe3O4) thì thu được 300,8 gam hỗn hợp các chất rắn X

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho luồng khí CO đi qua một lượng quặng hematit T (chứa Fe3O4) thì thu được 300,8 gam hỗn hợp các chất rắn X và thoát ra hỗn hợp khí Y. Cho hấp thụ toàn bộ khí Y bằng dung dịch NaOH dư thấy khối lượng bình NaOH tăng thêm 52,8 gam. Đem chất rắn X hòa tan trong dung dịch HNO­3 dư thu dược 387,2 gam muối. Thành phần % khối lượng của Fe2O3 trong quặng là:

A. 80% B. 60% C. 50% D. 40%

 

Cho luồng khí CO đi qua một lượng quặng hematit T (chứa Fe3O4) thì thu được 300,8 gam hỗn hợp các chất rắn X

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Mời các thầy cô và các em xem lại lý thuyết của tư duy đi tắt đón đầu kết hợp với các định luật bảo toàn

các phương pháp tư duy giải toán vô cơ điển hình khác

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *