dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho m gam Fe tan hết trong 400 ml dung dịch FeCl3 1M thu được dung dịch Y

Cho m gam Fe tan hết trong 400 ml dung dịch FeCl3 1M thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 68,92 gam chất rắn khan

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho m gam Fe tan hết trong 400 ml dung dịch FeCl3 1M thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 68,92 gam chất rắn khan. Để hòa tan hết m gam Fe trên cần tối thiểu bao nhiêu ml hỗn hợp H2SO4 0,2M và Fe(NO3)3 0,025M (sản phẩm khử N+5 là NO duy nhất)?

A. 800 ml B. 560 ml C. 400 ml D. 200 ml

 

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho m gam Fe tan hết trong 400 ml dung dịch FeCl3 1M thu được dung dịch Y

 

Mời các thầy cô và các em xem lại lý thuyết của tư duy đi tắt đón đầu kết hợp với các định luật bảo toàn

các phương pháp tư duy giải toán vô cơ điển hình khác

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa học


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *