dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho m gam hỗn hợp E gồm A, MgO, Mg(NO3)2 tác dụng vừa đủ với dung dich chứa 0,6 mol HCl

Cho m gam hỗn hợp E gồm A, MgO, Mg(NO3)2 tác dụng vừa đủ với dung dich chứa 0,6 mol HCl

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho m gam hỗn hợp E gồm A, MgO, Mg(NO3)2 tác dụng vừa đủ với dung dich chứa 0,6 mol HCl, kết thúc phản ứng thu được a mol NO; 0,04 mol H2; dung dịch X chứa (m + 16,66) gam muối trung hòa. Cho NaOH dư vào X thì thấy có 0,72 mol NaOH tham gia phản ứng. Số mol MgO có trong E là?

A. 0,06 B. 0,08 C. 0,10 D. 0,09

 

Cho m gam hỗn hợp E gồm A, MgO, Mg(NO3)2 tác dụng vừa đủ với dung dich chứa 0,6 mol HCl

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

 

Mời các thầy cô và các em xem lại lý thuyết của tư duy phân chia nhiệm vụ H+

các phương pháp tư duy giải toán vô cơ điển hình khác

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa học


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *