dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho m gam hỗn hợp X chứa Fe và Cu(NO3)2 vào dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch Y

Cho m gam hỗn hợp X chứa Fe và Cu(NO3)2 vào dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch Y

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho m gam hỗn hợp X chứa Fe và Cu(NO3)2 vào dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch Y và 0,14 mol hỗn hợp khí NO và H2 có khối lượng bằng 3,64 gam. Cho dung dịch HCl dư vào Y tiếp tục thu được dung dịch Z vào 0,02 mol NO. Dung dịch Z hòa tan vừa đủ 3,2 gam Cu (không có khí thoát ra). Giá trị của m?

A. 27,26 B. 26,46 C. 24,23 D. 23,24

 

Cho m gam hỗn hợp X chứa Fe và Cu(NO3)2 vào dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch Y

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Mời các thầy cô và các em xem lại lý thuyết của tư duy phân chia nhiệm vụ H+

các phương pháp tư duy giải toán vô cơ điển hình khác

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *