dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho một lượng Mg dư vào 500 ml dung dịch gồm H2SO4 1M và NaNO3

Cho một lượng Mg dư vào 500 ml dung dịch gồm H2SO4 1M và NaNO3. Sau khi kết thúc phản ứng thu được

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho một lượng Mg dư vào 500 ml dung dịch gồm H2SO4 1M và NaNO3. Sau khi kết thúc phản ứng thu được Mg dư, dung dịch Y chỉ chứa gam muối thì thấy 2,24 lít khí NO (đktc) bay ra. Giá trị của m là:

A. 61,32 B. 71,28 C. 64,84 D. 65,52

 

Cho một lượng Mg dư vào 500 ml dung dịch gồm H2SO4 1M và NaNO3. Sau khi kết thúc phản ứng thu được

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Mời các thầy cô và các em xem lại lý thuyết của tư duy đi tắt đón đầu kết hợp với các định luật bảo toàn

các phương pháp tư duy giải toán vô cơ điển hình khác

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *