dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho p gam hỗn hợp A gồm Cu và Pb vào 80 ml dung dịch HNO3 3M được dung dịch B và

Cho p gam hỗn hợp A gồm Cu và Pb vào 80 ml dung dịch HNO3 3M được dung dịch B và

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho p gam hỗn hợp A gồm Cu và Pb vào 80 ml dung dịch HNO3 3M được dung dịch B và 672 ml khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Hoà tan hoàn toàn 2,24 gam bột Fe vào B thấy thoát ra V ml khí NO nữa (sản phẩm khử duy nhất) thì dừng tạo ra dung dịch C. Cho tiếp 2,6 gam bột kim loại Zn vào dung dịch C, phản ứng xong thu được dung dịch D và 2,955 gam kim loại (biết các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn). Giá trị p và V lần lượt là:

A. 13,645 và 896 B. 5,025 và 672 C. 7,170 và 672 D. 6,455 và 896

 

Cho p gam hỗn hợp A gồm Cu và Pb vào 80 ml dung dịch HNO3 3M được dung dịch B và

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Mời các thầy cô và các em xem lại lý thuyết của tư duy đi tắt đón đầu kết hợp với các định luật bảo toàn

các phương pháp tư duy giải toán vô cơ điển hình khác

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *