dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Dung dịch X chứa 0,8 mol HCl và 0,05 mol Cu(NO3)2

Dung dịch X chứa 0,8 mol HCl và 0,05 mol Cu(NO3)2

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Dung dịch X chứa 0,8 mol HCl và 0,05 mol Cu(NO3)2. Cho m gam Fe vào dung dịch X, khuấy đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn Y gồm hai kim loại có khối lượng 0,8m gam và V lít khí (trong đó NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở đktc). Giá trị của m và V lần lượt là:

A. 40 và 2,24 B. 96 và 6,72 C. 96 và 2,24 D. 40 và 1,12

 

Dung dịch X chứa 0,8 mol HCl và 0,05 mol Cu(NO3)2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Mời các thầy cô và các em xem lại lý thuyết của tư duy đi tắt đón đầu kết hợp với các định luật bảo toàn

các phương pháp tư duy giải toán vô cơ điển hình khác

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *