dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Dung dịch X gồm Cu(NO3)2 0,2M; FeCl2 0,3M; Fe(NO3)3 0,3M. Cho m gam bột Mg vào 100 ml dung dịch X

Dung dịch X gồm Cu(NO3)2 0,2M; FeCl2 0,3M; Fe(NO3)3 0,3M. Cho m gam bột Mg vào 100 ml dung dịch X

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Dung dịch X gồm Cu(NO3)2 0,2M; FeCl2 0,3M; Fe(NO3)3 0,3M. Cho m gam bột Mg vào 100 ml dung dịch X khuấy đều đến khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y là n gam rắn. Thêm dung dịch KOH dư vào Y được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 5,4 gam chất rắn. Phát biểu đúng là:

  1. Giá trị của m là 2,88 B. Giá trị của n là 0,96

C. Giá trị của n-m là 1,08 D. Giá trị của n+m là 2,60

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Dung dịch X gồm Cu(NO3)2 0,2M; FeCl2 0,3M; Fe(NO3)3 0,3M. Cho m gam bột Mg vào 100 ml dung dịch X

 

Mời các thầy cô và các em xem lại lý thuyết của tư duy phân chia nhiệm vụ H+

các phương pháp tư duy giải toán vô cơ điển hình khác

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa học


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *