Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch chứa NaOH 1,2M và Ba(OH)2 0,8M

Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch chứa NaOH 1,2M và Ba(OH)2 0,8M

 

Săn SALE Shopee ngay thôi

Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch chứa NaOH 1,2M và Ba(OH)2 0,8M. Kết thúc phản ứng, thu được dung dịch X và kết tủa Y. Cho từ từ dung dịch X vào 100ml dung dịch HCl 0,9M thấy thoát ra V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là

A. 1,288 lít. B. 1,176 lít. C. 1,344 lít. D. 1,232 lít.

 

Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch chứa NaOH 1,2M và Ba(OH)2 0,8M

 

Săn SALE Shopee ngay thôi

Mời các thầy cô và các em xem thêm các các bài toán về hỗn hợp kết tủa BaCO3 và Al(OH)3

Bài toán hỗn hợp kết tủa của BaCO3 và Al(OH)3 có lời giải chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Các thầy cô và các em có thể xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Săn SALE Shopee ngay thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *