dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Hòa tan hết 32 gam hỗn hợp Fe, FeO, Fe2O3 vào 1 lít dung dịch HNO3 1,7M vừa đủ thu được V lít NO

Hòa tan hết 32 gam hỗn hợp Fe, FeO, Fe2O3 vào 1 lít dung dịch HNO3 1,7M vừa đủ thu được V lít NO

 

Hòa tan hết 32 gam hỗn hợp Fe, FeO, Fe2O3 vào 1 lít dung dịch HNO3 1,7M vừa đủ thu được V lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Dung dịch X hòa tan tối đa 12,8 gam Cu. Giá trị của V là:

A. 9,52 lít. B. 6,72 lít. C. 3,92 lít. D. 4,48 lít.

 

Hòa tan hết 32 gam hỗn hợp Fe, FeO, Fe2O3 vào 1 lít dung dịch HNO3 1,7M vừa đủ thu được V lít NO 1

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các dạng toán nâng cao về sắt và các hợp chất của sắt

Các dạng toán nâng cao về sắt và các hợp chất của sắt

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *