dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Hòa tan hết 3,54gam hỗn hợp Al và Mg có tỉ lệ mol tương ứng 3:4 trong dung dịch X

Hòa tan hết 3,54gam hỗn hợp Al và Mg có tỉ lệ mol tương ứng 3:4 trong dung dịch X

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hòa tan hết 3,54gam hỗn hợp Al và Mg có tỉ lệ mol tương ứng 3:4 trong dung dịch X chứa hỗn hợp HNO3 và HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toan thu được dung dịch Y chỉ chứa muối và 2,24 lít hỗn hợp khí gồm H2, NO2, NO với tỉ lệ mol tương ứng 2:1:7. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối. Giá tri m là:

A. 17,285 B. 14,792 C. 18,316 D. 16,145

 

Hòa tan hết 3,54gam hỗn hợp Al và Mg có tỉ lệ mol tương ứng 3:4 trong dung dịch X

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Mời các thầy cô và các em xem lại lý thuyết của tư duy phân chia nhiệm vụ H+

các phương pháp tư duy giải toán vô cơ điển hình khác

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *