dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Hòa tan hết a gam hỗn hợp A gồm Fe và một oxit sắt trong b gam dung dịch H2SO4 9,8%

Hòa tan hết a gam hỗn hợp A gồm Fe và một oxit sắt trong b gam dung dịch H2SO4 9,8%

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hòa tan hết a gam hỗn hợp A gồm Fe và một oxit sắt trong b gam dung dịch H2SO4 9,8% (lượng vừa đủ), sau phản ứng thu được dung dịch chứa 51,76 gam hỗn hợp hai muối khan. Mặt khác nếu hòa tan hết a gam X bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng thì thu được duy nhất 58 gam muối Fe (II). Xác định b?

A. 370 B. 220 C. 500 D. 420

 

Hòa tan hết a gam hỗn hợp A gồm Fe và một oxit sắt trong b gam dung dịch H2SO4 9,8%

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Mời các thầy cô và các em xem lại lý thuyết của tư duy đi tắt đón đầu kết hợp với các định luật bảo toàn

các phương pháp tư duy giải toán vô cơ điển hình khác

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *