dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Hoà tan hết một hỗn hợp X gồm 0,02 mol Fe, 0,04 mol Fe3O4 và 0,03 mol CuO bằng dung dịch HCl dư

Hoà tan hết một hỗn hợp X gồm 0,02 mol Fe, 0,04 mol Fe3O4 và 0,03 mol CuO bằng dung dịch HCl dư

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoà tan hết một hỗn hợp X gồm 0,02 mol Fe, 0,04 mol Fe3O4 và 0,03 mol CuO bằng dung dịch HCl dư. Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch sau pư, lọc kết tủa đem nung nóng đến khối lượng không đổi thu được a gam chất rắn. a nhận giá trị?

A. 12,8 B. 11,2 C. 10,4 D. 13,6

 

Hoà tan hết một hỗn hợp X gồm 0,02 mol Fe, 0,04 mol Fe3O4 và 0,03 mol CuO bằng dung dịch HCl dư

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Mời các thầy cô và các em xem lại lý thuyết của tư duy đi tắt đón đầu kết hợp với các định luật bảo toàn

các phương pháp tư duy giải toán vô cơ điển hình khác

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *