dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Hòa tan hoàn toàn 19,04 gam hỗn hợp gồm Al, Fe, Fe3O4, Fe(NO3)2 bằng dung dịch chứa 0,38 mol H2SO4

Hòa tan hoàn toàn 19,04 gam hỗn hợp gồm Al, Fe, Fe3O4, Fe(NO3)2 bằng dung dịch chứa 0,38 mol H2SO4

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hòa tan hoàn toàn 19,04 gam hỗn hợp gồm Al, Fe, Fe3O4, Fe(NO3)2 bằng dung dịch chứa 0,38 mol H2SO4. Sau khi phản ứng thu được dung dịch X chỉ chứa muối trung hòa và 3,136 lít hỗn hợp khí Y chứa H2, NO (đktc) có khối lượng 1,96 gam. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch X thì thấy có 0,84 mol NaOH phản ứng tối đa; thu được kết tủa và 0,02 mol khí mùi khai. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Fe đơn chất trong hỗn hợp đầu gần nhất với?

A. 26,5%. B. 30,2%. C. 22,8%. D. 28,5%.

 

Hòa tan hoàn toàn 19,04 gam hỗn hợp gồm Al, Fe, Fe3O4, Fe(NO3)2 bằng dung dịch chứa 0,38 mol H2SO4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các dạng toán nâng cao về sắt và các hợp chất của sắt

Các dạng toán nâng cao về sắt và các hợp chất của sắt

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *