dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Hòa tan hoàn toàn 22,4 gam Fe trong 50 ml dung dịch gồm NaNO3 và HCl 2,6M, sau khi phản ứng hoàn toàn

Hòa tan hoàn toàn 22,4 gam Fe trong 50 ml dung dịch gồm NaNO3 và HCl 2,6M, sau khi phản ứng hoàn toàn

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hòa tan hoàn toàn 22,4 gam Fe trong 50 ml dung dịch gồm NaNO3 và HCl 2,6M, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X và 7,84 lít hỗn hợp Y gồm NO và H2 tỉ lệ mol lần lượt là 4:3. Cho AgNO3 dư vào dung dịch X thu được dung dịch Y và m gam kết tủa, (biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5) giá trị của m là:

A. 218,95. B. 16,2. C. 186,55. D. 202,75.

 

Hòa tan hoàn toàn 22,4 gam Fe trong 50 ml dung dịch gồm NaNO3 và HCl 2,6M, sau khi phản ứng hoàn toàn

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mời các thầy cô và các em xem thêm các dạng toán nâng cao về sắt và các hợp chất của sắt

Các dạng toán nâng cao về sắt và các hợp chất của sắt

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *