dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Hòa tan hoàn toàn 28,64 gam hỗn hợp gồm Al, Fe, Fe3O4, FeCO3 bằng dung dịch chứa 0,72 mol H2SO4

Hòa tan hoàn toàn 28,64 gam hỗn hợp gồm Al, Fe, Fe3O4, FeCO3 bằng dung dịch chứa 0,72 mol H2SO4

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hòa tan hoàn toàn 28,64 gam hỗn hợp gồm Al, Fe, Fe3O4, FeCO3 bằng dung dịch chứa 0,72 mol H2SO4 và 0,1 mol NaNO3. Sau khi phản ứng thu được dung dịch X chỉ chứa muối trung hòa (trong Y không chứa muối Fe2+) và 4,982 lít hỗn hợp khí Y chứa khí H2, NO và 0,02 mol khí CO2 (đktc) có tỉ khối so với H2 là 8. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm số mol Al trong hỗn hợp ban đầu gần nhất với?

A. 26,5%. B. 30,2%. C. 22,8%. D. 28,5%.

 

Hòa tan hoàn toàn 28,64 gam hỗn hợp gồm Al, Fe, Fe3O4, FeCO3 bằng dung dịch chứa 0,72 mol H2SO4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các dạng toán nâng cao về sắt và các hợp chất của sắt

Các dạng toán nâng cao về sắt và các hợp chất của sắt

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *