dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Hòa tan hoàn toàn m gam Al bằng dung dịch HNO3 (loãng, vừa đủ) , thu được y mol khí

Hòa tan hoàn toàn m gam Al bằng dung dịch HNO3 (loãng, vừa đủ) , thu được y mol khí

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hòa tan hoàn toàn m gam Al bằng dung dịch HNO3 (loãng, vừa đủ) , thu được y mol khí NO duy nhất và dung dịch Y chứa (m+30,9) gam muối. Nếu cho dung dịch NaOH dư vào Y thì có 25,5 gam NaOH tham gia phản ứng. Giá trị của (m+30y) là:

A. 7,35 B. 6,14 C. 5,55 D. 6,36

 

Hòa tan hoàn toàn m gam Al bằng dung dịch HNO3 (loãng, vừa đủ) , thu được y mol khí

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Mời các thầy cô và các em xem lại lý thuyết của tư duy phân chia nhiệm vụ H+

các phương pháp tư duy giải toán vô cơ điển hình khác

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *