dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Na và Al (tỉ lệ 1:1) vào H2O dư thu được dung dịch X

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Na và Al (tỉ lệ 1:1) vào H2O dư thu được dung dịch X

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Na và Al (tỉ lệ 1:1) vào H2O dư thu được dung dịch X. Cho từ từ 200ml dung dịch HCl 1M vào X thì thu được t gam kết tủa. Nếu cho từ từ 300ml dung dịch HCl 1M vào dung dịch X thì thu được 1,25t gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 12,6 B. 13,125 C. 18,75 D. 9,25

 

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Na và Al (tỉ lệ 1:1) vào H2O dư thu được dung dịch X

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Mời các thầy cô và các em xem lại lý thuyết của tư duy đi tắt đón đầu kết hợp với các định luật bảo toàn

các phương pháp tư duy giải toán vô cơ điển hình khác

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *