dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Hỗn hợp A gồm muối sunfat, hidrosunfit và sunfat của cùng một kim loại kiềm M

Hỗn hợp A gồm muối sunfat, hidrosunfit và sunfat của cùng một kim loại kiềm M

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hỗn hợp A gồm muối sunfat, hidrosunfit và sunfat của cùng một kim loại kiềm M. Cho 17,775 gam hỗn hợp A vào dung dịch Ba(OH)2 dư, tạo thành 24,5275 gam hỗn hợp kết tủa. Lọc kết tủa, rủa sạch và cho kết tủa tác dụng với dung dịch HCl dư, thấy còn 2,33 g chất rắn. Kim loại kiềm M là

A. Li B. Na C. Rb D. K

 

Hỗn hợp A gồm muối sunfat, hidrosunfit và sunfat của cùng một kim loại kiềm M

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

=> Kim loại là K

 

Mời các thầy cô và các em xem lại lý thuyết của tư duy đi tắt đón đầu kết hợp với các định luật bảo toàn

các phương pháp tư duy giải toán vô cơ điển hình khác

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa học


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *