dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Nhúng thanh Al ( dư) vào dd gồm H2SO4 và Cu(NO3)2, sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch X

Nhúng thanh Al ( dư) vào dd gồm H2SO4 và Cu(NO3)2, sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch X

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Nhúng thanh Al ( dư) vào dd gồm H2SO4 và Cu(NO3)2, sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch X và 2,688 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm NO và H2, biết tỷ khối hơi của Y so với H2 là 8. Cho NaOH dư vào X thấy số mol NaOH phản ứng tối đa là 0,74 mol. Cô cạn dung dịch X thu được m (g) muối khan. Giá trị của m là:

A. 33,5 B. 32,1 C. 29,4 D. 27,6

 

Nhúng thanh Al ( dư) vào dd gồm H2SO4 và Cu(NO3)2, sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch X

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Mời các thầy cô và các em xem lại lý thuyết của tư duy phân chia nhiệm vụ H+

các phương pháp tư duy giải toán vô cơ điển hình khác

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *